Beoordeling op basis van de drie bekwaamheden

De wet BES beschrijft drie bekwaamheden:

  1. Vakinhoudelijke bekwaamheid
  2. Vakdidactische bekwaamheid
  3. Pedagogische bekwaamheid

In de wet BES wordt onderscheid gemaakt in kennis en kunde. Voor de beoordeling van de stage gebruiken we de onderdelen over kunde.

Voor de oriënterende stage zijn er geen eisen aan het eindniveau op dit vlak. Voor Stage Basis staan de specifieke bekwaamheden hieronder beschreven. Die komen één-op-één uit de wet BES.

Elke bekwaamheid wordt door de vakcoach beoordeeld met:

  1. Nog te ontwikkelen
  2. Deels voldoende (op delen nog te ontwikkelen)
  3. Voldoende
  4. Goed
  5. Zeer goed

In het onderstaande document staat het verwachte niveau voor eind Stage Basis. Je gebruikt het echter ook al bij de Oriënterende Stage. Sommige bekwaamheden moeten op het beschreven minimum zijn, andere mogen ook lager zijn. Dit staat per bekwaamheid toegelicht.

In het onderstaande document staat het verwachte niveau voor eind Stage Verdieping.


Ik hoor vaak van vakcoaches dat ze enthousiast en tevreden zijn over onze studenten. Ze nemen verantwoordelijkheid en geven feedback waar de vakcoaches zelf ook weer van leren. Dat vind ik mooi: wederzijds leren.  Martin Bruggink, instituutsbegeleider vanuit de TU Delft