Instituutsbegeleider

Op deze site kunnen studenten, vakcoaches en instituutsbegeleiders alle benodigde informatie en documenten vinden. Mocht je in de begeleiding zaken anders aanpakken dan hier vermeldt, wil je dat dan duidelijk met je studenten en de betrokken vakcoaches communiceren?

Geef fouten, onduidelijkheden of andere opmerkingen ter verbetering van de site door via het formulier.

Afstemming vakcoach

De afstemming met de vakcoach is erg belangrijk. De vakcoach ziet immers het meeste van de student en kan het meeste coachen en feedback geven.

Zie verder: stagebezoek door IB

Zie ook de informatie over de begeleiding en beoordeling.