Lessen assisteren en geven OS

Aan het eind van de oriënterende stage heb je de lessen geassisteerd en gegevens zoals eerder gepland (zie het minimaal aantal lesuren bij het maken van het werkplan).

Maak een helder overzicht van welke lessen je hebt geassisteerd en gegeven.

Deadline van inleveren: (einde week 8) maandag 13 april bij je instituutbegeleider.