Lessen en lessenseries gegeven (Stage Verdieping)

Let op: door projectweken en schoolreizen kunnen er lessen uitvallen, houd hier rekening mee in je planning.

Aan het eind van Stage Verdieping heb je de lessen en lessenseries gegevens zoals eerder gepland (zie het minimaal aantal lesuren bij het maken van het werkplan).

Maak een helder overzicht van welke lessen en lessenseries je hebt gegeven.

Deadline van inleveren: maandag 18 januari bij je instituutbegeleider.