Oriënterende Stage

De oriënterende stage duurt 8 weken en loopt van maandag 10 februari 2020 t/m vrijdag 10 april 2020 (inclusief 1 week voorjaarsvakantie). De oriënterende stage bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina’s op deze website.

Deadline Wat
(einde week 2) maandag 24 februari Inleidende opdracht
(einde week 2) maandag 24 februari Bespreek de planning met je vakcoach (werkplan OS maken)
(einde week 4) maandag 16 maart PDCA-cyclus op basis van observaties (eerste vier weken)
(einde week 6) maandag 30 maart Beoordeling bekwaamheden oriënterende stage
(einde week 6) maandag 30 maart Planning lessen en lessenseries stage basis (werkplan maken)
(einde week 8) maandag 13 april PDCA-cyclus op basis van eigen lessen (laatste vier weken)
(einde week 8) maandag 13 april Lessen geassisteerd en uitgevoerd

Herkansing oriënterende stage: 6 juli 2020.


‘Het leuke aan stagiairs is dat ze je scherp houden op de vraag waarom doe je wat je doet? Waarom werkt dit wel en dat niet? Ook komen ze soms met nieuwe ideeën vanuit de opleiding. Zo leren stagiairs en stagebegeleiders vaak van elkaar.’ – Leontine van den Berg, Begeleider bij het Rijnlands Lyceum.