PDCA-cyclus eerste 4 weken (Stage Basis)

De opdracht is gelijk als de opdracht bij de oriënterende stage. Ga wederom uit van twee leerdoelen, één op didactisch vlak en één op pedagogisch vlak. De cyclus beslaat nu 4 tot 6 lessen.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Ditmaal is het niet alleen voldoende dat je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling. Je moet kunnen laten zien dat je in staat bent je ontwikkeling en lessen te baseren op theorie en externe bronnen. Zie het beoordelingsformulier bij de beschrijving van PDCA-cyclus.

Deadline van inleveren: (einde week 8) maandag 25 mei bij je instituutbegeleider.