PDCA-cyclus OS (eerste 4 weken)

Belangrijk onderdeel van de opleiding is dat je laat zien dat je gestructureerd aan je ontwikkeling kunt werken. We gebruiken hiervoor de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act.

Tijdens de PLG-bijeenkomsten bij de opleiding zullen we ook veel tijd besteden aan deze PDCA-cyclus. We verwachten van je dat je ergens gedurende de eerste vier weken tweemaal de PDCA-cyclus doorloopt.

Zo’n cyclus beslaat in eerste instantie slechts 2 tot 4 lessen. Later in de stage kan zo’n cyclus ook meer lessen beslaan.

Je hoeft daarbij nog niet zelf lessen te geven, maar je doet dit op basis van observaties. Dus bij Do voer de je les niet zelf uit, maar observeer je. Later in de stage zal je de PDCA-cyclus doorlopen op basis van je eigen leerdoelen en op basis van je eigen lessen.

Volg voor nu de onderstaande stappen:

1. a) (Plan) Bedenk op basis van welke leervragen je de PDCA-cyclus wilt doorlopen. Dat moet één didactische leervraag zijn en één pedagogische leervraag. Een didactische vraag kan bijvoorbeeld zijn: wat maakt een goede uitleg? Een pedagogische vraag kan bijvoorbeeld zijn: hoe kun je de leerlingen motiveren? Of: hoe zorg je er voor dat ze aan het werk zijn?

1. b) (Plan) Maak voor elke vraag één of meerdere observatieformulieren. Gebruik voor het maken van die observatieformulieren externe bronnen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door over je leervraag vragen te stellen aan één van je begeleiders, bronnen over je leervraag te raadplegen (vraag je PLG-begeleider naar relevante bronnen), leerlingen te bevragen over jouw leervraag, etc. Een veel gebruikte bron is het boekje De Vijf/Zes rollen van de leraar.

2. (Do) Voer de observaties uit, doe dit bij minstens 2 lessen per vraag. Verzamel ook feedback van leerlingen om meer zicht te krijgen op je leervraag. Kijk naar hun reacties en gedrag. Praat met leerlingen.

3. (Check + Act) Analyseer je observaties: wat haal je er uit? Wat voor lessen trek je hier uit als beginnend docent? Wat voor gedrag wil je zelf straks als docent overnemen, of wat juist niet?

Schrijf een verslag, waarin je laat zien dat je de PDCA-cyclus hebt doorlopen voor twee leervragen, waarbij je dus zichtbaar maakt dat je bovenstaande stappen zorgvuldig hebt doorlopen en wat de uitkomsten van elke stap zijn.

Deadline van inleveren: (einde week 4) maandag 16 maart bij je instituutbegeleider.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Je krijgt een voldoende als je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling op basis van de PDCA-cyclus. Het is dus een investeringsverplichting. Pas bij Stage Basis moet je hiermee kunnen laten zien dat je in staat bent gestructureerd te werken aan je ontwikkeling en daarbij theorie kunt inzetten. Meer hierover vind je in de toelichting op de PDCA-cyclus.

Tijdens de PLG-bijeenkomsten kun je tussentijdse resultaten bespreken. Vraag vooral vroegtijdig om feedback zodat je weet wat er van je wordt verwacht en of je op de goede weg bent.