PDCA-cyclus OS (laatste 4 weken)

Belangrijk onderdeel van de opleiding is dat je laat zien dat je gestructureerd aan je ontwikkeling kunt werken. We gebruiken hiervoor de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. In de laatste 4 weken doorloop je de PDCA-cyclus enkele malen, maar ditmaal op basis van je leerdoelen (zie Het stellen van doelen) en je eigen lessen. Tijdens de PLG-bijeenkomsten bij de opleiding zullen we ook veel tijd besteden aan deze PDCA-cyclus. Zo’n cyclus beslaat nu 3 tot 5 lessen.

Volg de onderstaande stappen:

  1. a) (Plan) Bedenk op basis van welke leerdoelen je de PDCA-cyclus wilt doorlopen. Dat moet één didactische leerdoel zijn en één pedagogisch leerdoel. Een didactische leerdoel kan bijvoorbeeld zijn: ik kan een les uitvoeren volledig volgens de 7 fasen van directe instructie? Een pedagogisch leerdoel kan bijvoorbeeld zijn: Ik heb een goede band met de leerlingen in klas H4.

b) (Plan) Maak concreet hoe je vorm wilt geven aan je leerdoelen. Wat ga je precies doen in de lessen om je leerdoel te bereiken? Maak daarbij gebruik van bestaande theorieën en ideeën. Dat kun je bijvoorbeeld doen door over je leerdoelen vragen te stellen aan één van je begeleiders, bronnen over je leerdoelen te raadplegen (vraag je PLG-begeleider naar relevante bronnen), leerlingen te bevragen over jouw leerdoelen, etc.

  • (Do) Voer per leerdoel minstens 3 lessen uit. Tussen de lessen evalueer je (check) en stel je eventueel bij (act). Verzamel feedback over leerlingen om meer zicht te krijgen op de effecten van wat je doet. Kijk naar hun reacties en gedrag. Zorg dat je feedback krijgt van je begeleider.
  • (Check + Act) Analyseer je observaties: wat haal je er uit? Wat voor lessen trek je hier uit? Draagt wat je doet bij aan het bereiken van je leerdoelen?
  • Schrijf een verslag, waarin je laat zien dat je de PDCA-cyclus hebt doorlopen voor de twee leerdoelen, waarbij je dus zichtbaar maakt dat je bovenstaande stappen zorgvuldig hebt doorlopen en wat de uitkomsten van elke stap zijn.

De opdracht wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Je krijgt een voldoende als je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling op basis van de PDCA-cyclus. Het is dus een investeringsverplichting. Pas bij Stage Basis moet je hiermee kunnen laten zien dat je in staat bent gestructureerd te werken aan je ontwikkeling en daarbij theorie kunt inzetten.

Deadline van inleveren: (einde week 8) maandag 13 april bij je instituutbegeleider.