Stage Basis

Let op: Stage Basis is hetzelfde als Schoolpracticum A (SPA).

Stage Basis duurt 10 weken en loopt van maandag 13 april t/m vrijdag 3 juli (inclusief 2 weken meivakantie). Stage basis bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina’s op deze website.

Deadline Wat
(zie Oriënterende Stage) Planning lessen en lessenseries stage basis (werkplan maken)
(einde week 4) maandag 25 mei Tussenbeoordeling bekwaamheden
(einde week 4) maandag 25 mei PDCA-cyclus eerste 4 weken
(einde week 8) maandag 22 juni PDCA-cyclus volgende 4 weken
(einde week 10) maandag 6 juli Lessen en lessenseries gegeven
(einde week 10) maandag 6 juli Eindbeoordeling bekwaamheden
(einde week 10) maandag 6 juli Eindreflectie + alles inleveren

Herkansing stage basis: maandag 17 augustus 2020.


‘Eén van de leerlingen zei: “Meneer, u bent te laat! De volgende keer vrees ik toch echt dat we een gesprekje met uw ouders moeten hebben.”‘ – Joost Wendling – student minor 2017-2018.