Stage Verdieping

Let op: Stage Verdieping is hetzelfde als Schoolpracticum B (SPB).

Stage Verdieping duurt 17 weken en loopt van maandag 31 augustus t/m vrijdag 15 januari (inclusief 3 weken herfst- en kerstvakantie).

In Stage Verdieping doe je meer ervaring op en verdiep je je bekwaamheden. Dit zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van Stage Basis:

  1. Het zwaartepunt van deze stage ligt in de bovenbouw.
  2. Er is meer aandacht voor het eindexamen en de schoolexamens.
  3. Er is meer aandacht voor gevorderde didactiek, zoals ontwerpgericht onderwijs, differentiatie en samenwerkend leren.

Stage verdieping bestaat uit de volgende onderdelen, die worden toegelicht via aparte pagina’s op deze website.

DeadlineWat
(einde week 2) maandag 14 septemberPlanning lessen en lessenseries stage verdieping (werkplan maken)
(einde week 5) maandag 5 oktoberEerste PDCA-cyclus
(einde week 7) maandag 26 oktoberTussenbeoordeling bekwaamheden
(einde week 10) maandag 16 novemberTweede PDCA-cyclus
(einde week 15) maandag 21 december Derde PDCA-cyclus
(einde week 17) maandag 18 januariLessen en lessenseries gegeven
(einde week 17) maandag 18 januariEindbeoordeling bekwaamheden
(einde week 17) maandag 18 januari Eindreflectie + alles inleveren

Herkansing stage verdieping is maandag 29 maart 2021.

Het is zo leuk om studenten in de praktijk bezig te zien, in plaats van zittend in de collegebanken. De transformatie van student naar docent is elke keer weer mooi om mee te maken. Ineke Henze-Rietveld, instituutbegeleider vanuit de TU Delft