vakspecifiek O&O

Van toepassing bij Stage Verdieping:

Het schrijven van het O&O-project is één van de verplichte onderdelen om een certificaat van Stichting Technasium te verkrijgen. Het schrijven van een onderzoek- of ontwerp-project onder de hoede van Stichting Technasium is dus gelijkwaardig aan een lessenserie over ontwerpen/modelleren of onderzoeken. Voeg hier je project toe en reflecteer op het proces van het schrijven.